Datastrukturen from hell

Har suttit en typ två veckor och försökt få till en trädstruktur – va? TVÅ VECKOR?

Oftast brukar det handla om den ska vara en path- eller parent-child-baserat träd sen bara koda så fingrarna glöder men denna är fan riktigt klurig.

Ena trädet håller “templates”, definitioner av items en “något” som har egenskaper och/eller en lista av andra items. Sen finns ett träd till som innehåller konkreta implementationer av definitionerna, alltså faktiska “saker” som följer de definitioner som finns i template-trädet.

En användare kan ha access till en generell del i template-trädet och olika subträd som då kan ersätta eller bygga ut de generella definitionerna.

Faktiska saker ska också följa de regler som template-trädet har hur sakerna får vara parent/child till varandra. Sen kan vissa delar i defintions-trädet vara avklippta för en user och samma sak i trädet med faktiska saker.

Ja jag vet egentligen inte vad jag vill ha sagt med detta, kan du ta det en gång till? jag fattar inte riktigt hur jag menar!

comments comments comments comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>